Na základě podepsané smlouvy mezi ministerstvem vnitra, majitelem objektu a Nadací Železná Opona o bezúplatném převodu bývalé pohraniční roty na Kvildě, byly předány zástupci ministerstva vnitra Nadaci klíče od objektu.

Originál svazek těchto klíčů je k vidění jako exponát v Muzeu Železné opony na Rozvadově.

Smlouva, ač podepsaná, nikdy nevstoupila v platnost.