Autentický fragment „Berlínské zdi“ , který byl německou stranou věnován Konfederaci politických vězňů České republiky, jejíž členové jej následně dorovali nadaci IRONCURTAIN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.