MUZEUM ŽELEZNÉ OPONY

ODKAZ ŽELEZNÉ OPONY PRO 21. STOLETÍ

 

Projekt Nadace ŽELEZNÁ OPONA – IRONCURTAIN Foundation Worldwide, ve spolupráci s domácími a zahraničními politiky, diplomaty, vojáky, pohraničníky, zpravodajci, veterány studené války, věhlasnými osobnostmi vědeckého, podnikatelského, sportovního, kulturního a společenského života, historiky, ekonomy, politology, pamětníky, vizionáři …s každým kdo je ochoten pomoci.

 

Cíl:

Důstojným, názorným, zejména mladým lidem srozumitelným, poučným a atraktivním způsobem zachytit a popsat neopakovatelnost doby vrcholící Železnou Oponou a jejím pádem. Připravit názorné poučení (včetně dobových filmových dokumentů) všem domácím a zahraničním návštěvníkům, současným zejména pak generacím budoucím.

Ve spolupráci s českou diplomacií a krajany shromáždit unikátní archiv dokumentů, příběhů, filmových záznamů, relikvií, vyjímečných osudů jedinců, rodin, firem organisací….ovlivněných ŽO.

Souběžně s vytvářením Muzea budovat základy pro světové a evropské výukové „Centrum Studií Fenoménu Železné Opony“ na Šumavě.

Část exposic věnovat obecně problematice a zvláštnostem ochrany státních hranic dříve a nyní, doma i ve světě s největším důrazem na 100 leté české a chodské tradice.

Průřezovou exposici věnovat trvajícím ŽO v současném světě.

 

Konečný cíl: nejprestižnější zařízení svého druhu v Evropě a turistická atrakce na Šumavě.

 

Místo:

1. Kvilda – Šumava, 7km od hranic, starodávná vesnice na bývalé Zlaté Stezce, v těsné blízkosti pramenů české erbovní řeky Vltavy.

2. Hartmanice náměstí.

3. Výhledově stálé expozice: Washington, Moskva, Berlín, Praha.

4. Zvážit realisaci putovní exposice.

 

Námět:

1. Připravit výstavu o příčinách, vzniku, technického a organisačního zajištění, vlastní funkce, důsledků pádu a dědictví ŽO v Evropě a ve světě s důrazem na:

1.1. konkrétní zážitky a události lidí a společnosti, které ji přímo provázely

1.2. její vliv na občany Evropy v jejich pohledu na vztah k domácímu i zahraničnímu

1.3. sbírku unikátních relikvií ŽO z celého světa

1.4. ukázky atraktivní vojenské a „útěkové“ techniky

1.5. aktualizované současné ŽO

2. Při prvním opuštění ČR putovní části výstavy k ní přidávat porovnání s životem v hostitelské zemi a její zkušenosti se životem za (před) oponou.

3. Takto by postupně muzeum „nabalovalo“ na sebe další expozice, z čehož by mohlo vzniknout unikátní dílo, které bude v sobě zahrnovat maximum pohledů z celého světa a zkušeností s největším fenoménem minulého století.

 

Náplň:

musí vzniknout co nejpodrobnější scénář rozvoje myšlenky MŽO a jeho realizace, rozšiřování, mediální presentace, včetně financování, rozvoje a provozu.

Prostřednictvím Nadace zapojit university, vědce, historiky, politology a celosvětově působící Nadace do vypracování všem generacím srozumitelného, tolik nutného

 

Železnooponského poučení pro budoucí generace-Ironcurtain Lessons for Future Generations

 

1. neměla by to být jen výstava fotografií

2. součástí expozice musí být silná témata a především silně oslovující jednotlivosti (osudy živých lidí, památky, unikátní dokumentace, ukázky dobové filmové vojenské tvorby, ukázka 100m skutečné signální stěny, vojenská technika, cokoliv co důstojně připomene nedůstojnost doby a přinutí příslušníka každé generace k zamyšlení (viz museum holocaustu v Jeruzalémě).

3. absurdity a paradoxy doby dané dvěma stranami opony.

4. aktuální pohled z našich zkušeností na stav světa a ŽO nové generace. (Severní Korea, Bělorusko, Jemen, Indonésie, Indie – Pákistán, Izrael-Palestina, Kuba…).

5. vernisáž, zahajována vždy někým co nejzajímavějším, oslovit osobnosti světové politiky.

6. evropská šlechta a ŽO (pozemky rozetřené v ČR, SRN, Rakousku).

7. domluvit zapůjčení dokumentů od ČT potažmo od BBC, CNN apod. o osudech konkrétních lidí a událostech a zase pokud možno s živými výpověďmi z obou stran.

8. Pro studijní účely zpřístupňovat dostupnou archivní dokumentací intensivně účastněných zpravodajských služeb, NATO a bývalé Varšavské smlouvy.

9. produkty MŽO musí být z části dobře obchodovatelné, pro usnadnění financovatelnosti, ale nesnižující hodnotu intelektuálního odkazu.

10. Terorrcurtain, tisícilété ŽO využívající moderní prostředky.

 

Poznámky:

1. jaderná energie a její zbraňové aplikace znemožnili vojenské „řešení“ ŽO bez následné neobyvatelnosti planety. Vše dostupné z doby počátků, Manhattan project, Semipalatinsko, Atol, Bikini, Alamogordo poušť, najmout dnes již neklasifikované odborníky, filmovým seriálem zdokumentovat historická místa před a po ŽO, rozhovory osobností jak to bylo, uchovat a zdokumentovat neopakovatelnost doby, prostřednictvím a ve spolupráci se CNN dát do světa.

2. nejzajímavější špionážní aféry ŽO a jak to skutečně bylo.

3. zasuté problémy, které vznikly během existence ŽO (psychologie rozdělení rodin, omezování svobod, důsledky nemožnosti cestování, ztráta hlavních civilizačních směrů, klady rozděleného světa atd. )

4. s musejní činnosti by se časem daly vydávat unikátní publikace „Tisícileté ŽO“ (náboženské a rasové, islám-křesťanství, hinduismus, buddhismus, Židé a Arabové….) ŽO 20-tého století, jak to byl skutečně bylo, ŽO nové generace (informační, globalizační, elektronická, ekonomická, high-tech….)

5. oslovit nějakého známého architekta na vlastní areál na Kvildě.

6. oslovit vlády ČR, Německa, Ruska, USA, Rakouska, Británie, EU, OSN, NATO, Rotary, Nadace.

7. oslovit senát a ministerstva ČR, MZV, MO, MV, státní zdroje financování nadací.

8. oslovit zastupitelské úřady v ČR a v zahraničí a chtít po nich konkrétní pomoc a spolupráci.

 

„ Každý by měl pomoci. Nikoliv kvůli idei Muzea a jeho odkazu, ale kvůli sobě.“

V.V. 19.9.2001

 

 

 

 

.